Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Indbudt konkurrence om nyt erhvervsområde ved Kliplev

- Kliplev Erhvervspark -

Vinder af opgaven som bedste løsningsforslag.

I forbindelse med Kliplev bys tilslutning til den sønderjyske motorvej indbød den daværende Lundtoft kommune 4 arkitekt- og ingeniørfirmaer til at give forslag til udformningen af et ca. 200 ha stort område, der skulle kunne rumme alle typer af erhverv.

Den nære afstand til den dansk-tyske grænse indebar et ønske om at tilgodese speditørvirksomheder i form af speditionscentre, et truckcenter samt en omladeterminal, hvor gods kan flyttes fra tog til bil, idet jernbane til Sønderborg krydser igennem området.

Området er bygget op omkring et system af ringveje, hvor centrene i ringene anvendes til speditionscentre, og de omliggende arealer udstykkes i størrelser svarende til de enkelte virksomheders behov.

De forskellige typer af virksomheder samles i mindre grupper langs ringvejene adskilt af beplantningsbælter.

I det hele taget er beplantning et vigtigt element for områdets karakter. Ringvejene kantes af træer i en eller to rækker og speditionscentrene placeres i tilknytning til tidligere gårde, hvor den ældre beplantning bevares og derved medvirker til at give området en markant profil.

Området er opdelt i 4 etaper og er stadig under udbygning.