Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

 - "Eutopia " -

Udviklingsprojekt støttet af Statens Kunstfond

Projektet er resultatet af et arbejdslegat fra Statens Kunstfond med emnet "De rekreative muligheder ved efterbehandling af råstofgrave i bynære omgivelser".

Projektet er på den ene side et eksempel på, hvorledes råstofudvinding kan kombineres med skabelsen af nye landskaber til rekreative formål. Men netop fordi der er tale om "nye landskaber" lægger projektet på den anden side samtidig op til en diskussion om landskabets brug og udnyttelse, samt om hvilke natur- og landskabsforestillinger, der er styrende for forvaltningen af det kulturelt betingede landskabsbillede.

Området består af en række landskabs- elementer fra det velkendte, danske guldaldermaleri: skov, overdrev, slette, bakke, klint, dal, sø og strand. I dette landskab er indføjet dels nogle traditionelle rekreative funktioner (byfælled, teltcam-ping etc.) og dels nogle inskriptioner eller tematiske tableauer (f.ex. "teknologiens dal", "stilhedens/ fredens dal"), som refererer til essentielle aspekter af de naturforestillinger, der udspringer af det nuværende samfunds materielle grundlag/udnyttelse af naturen.

Ved således at sammenstille forskellige typer af elementer åbnes for meget forskelligartede landskabs- og natur- oplevelser, der udover oplevelserne i sig selv også inspirerer til refleksion over de forskellige naturopfattelser, der præger eller har præget vort samfund.

 1. Byfælled, sport og gøgl
 2. Ski- og kælkebakker
 3. Sø med kajanlæg
 4. Allé, herregårdselement
 5. Kanal
 6. Overdrev/slette med får
 7. Hjulspor/"hærvej"
 8. Grusgrav/"ørken"
 9. Kildevæld, fugleområde
 10. Ø med grotte
 11. Naturferiecenter med badestrand og stenhøfde
 12. Teltcamping
 13. Ornitologisk udsigtstårn
 14. "Botanisk dal", arboret
 15. Lagune
 16. "Teknologiens dal"
 17. "Stilhedens/fredens dal"
 18. Klublokaler
 19. Områdecenter med naturskole
 20. Bådehuse, bådeudlejning
 21. Borgruin
 22. Springvandssøjle
 23. "Skov/natur dal"
 24. Parkeringspladser
 25. Stål-pyramide
 26. Klint, "geologisk snit"
 27. Panoptikon

Eutopia udstillet på "Den Frie"

Eutopia udstillet i BRF Kredits kantine