Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

 - "Agropolis " -

Udviklingsprojekt for Statens Kunstfond

Projektet er udarbejdet til udstillingen "Bybilleder", hvis temaer var byudviklingen i det åbne land samt byfornyelse. 10 tegnestuer var indbudt af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg til at give forslag indenfor disse temaer.

Projektet beskriver muligheder, der ligger i mødet mellem den tætte bys høje service- og aktivitetsniveau og det åbne natur- og kulturlandskab med sine tilbud om rekreation og landskabsoplevelse.

For at optimere disse muligheder er problemerne i byen og i det åbne land behandlet under ét i planprocessen. Projektet illustrerer, hvordan en sådan samlet planlægning kan foregå. I dette tilfælde for en by med ca. 5000 indbyggere beliggende i et landskab domineret af landbrugsproduktion.

Inddragelsen af nyt land til bymæssige formål sker på grundlag af en samlet arealplanlægning, hvori landskabets værdi som grundlag for landskabsproduktion og dets rekreative værdi vurderes på lige fod med byudviklingsinteresserne.

Som resultat heraf er byudviklingen fortrinsvis placeret på de ringeste landbrugsjorder, og byens udstrækning er begrænset gennem en ganske stor tæthed i bebyggelsen. Endvidere er flere funktioner kombineret på de samme arealer, f.eks. som landbrugsjorder, der foruden at være produktive har rekreativ værdi for byens befolkning. 

Agropolis udstillet på Statens Museum for kunst

. Projektet er udført sammen med Grethe Silding, Bent Møller Rasmussen og Hans Jørgen Hansen