Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Kortlægning af fredningsinteresserne

Analysesprojekt for Skov- og Naturstyrelsen

Projektet er udarbejdet for landskabs- kontoret i Skov- og Naturstyrelsen.

Hensigten med projektet var først og fremmest at tilvejebringe en lands- dækkende kortlægning af frednings- interesserne (biologiske, geologiske osv.), som de kom til udtryk i de daværende amters fredningsplaner

I den forbindelse var det hensigten også at få klarlagt og undersøgt eventuelle konflikter, der måtte være langs amtsgrænserne i udpegningen af interesseområderne i de respektive amter.

Desuden var det hensigten at etablere et grundlag for at sammenligne de nationalt udpegede interesseområder med de regionalt/amtsligt udpegede områder med henblik på en eventuel revision af de nationale områder.

Endelig var det hensigten at etablere et grundlag for at bestemme, hvorvidt der var behov for at revidere de vurderinger, der ligger til grund for udpegningen af de mest værdifulde nationale landskaber og naturområder, som bør holdes fri for forstyrrende indgreb.

 

Skitser og analysekort fra arbejdsprocessen - det endelige projektet blev afleveret i rapportform