Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Udstyknings- og lokalplan for et område ved Bjerge på Vestsjælland

Planen omfatter et nyt bolig- område syd for den Vestsjæl- landske landsby Bjerge.

Det er tilstræbt at give området et tæt bebyggelsesmæssig karakter.

Dette er søgt opnået ved at samle bebyggelsen i mindre grupper omkring korte adgangsveje og små pladser.

Hver gruppe eller storparcel kan såvel bebygges med parcelhuse som forskellige former for tæt-lav bebyggelse.

Centralt i planen er udlagt et lidt større fælles friareal.

1. etape af området er foruden individuelle parcelhuse også bebygget med rækkehuse opført af et lokalt boligselskab.