Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Konkurrence om bykernen  i Holstebro

 - Marked og kulturelle aktiviteter med vand som rekreativt element

 

Konkurrenceforslaget viser, hvordan byrummet kan inddrages i handelslivet på en måde, der også giver mulighed for en kombination med kulturelle aktiviteter.

Der foreslås etableret en større, central markedsplads med tilknyttet markedshal.

Vest for pladsen etableres et bygnings- kompleks omkring 2 glasoverdækkede gårde med forbindelse til 2 åbne gårde, hvorfra der er passager ud til gågaden mod vest.

De mindre butikker får mulighed for året rundt i de overdækkede gårde at have deres eget lille "markedsareal", og samtidig nedbrydes grænsen mellem det private (egentlige butiksareal) og det offentlige byrum.

Nord for pladsen i en skråning etableres et terrasseanlæg med parkering under. Selve anlægget er en "kulturhave".

Haven kantes af små pavilloner i 2 etager, der kan anvendes af kunsthåndværkere som værksteder og salgsboder. I haven er der musikpavillon og skulpturudstillings- areal.

Ved siden af parken ligger et andet terrasseanlæg med boliger øverst og parkering under.

Mod syd åbnes kanten af punkthuse med terrasser med hængende haver imellem.

 
 

Holstebro skylder Storeåen sin eksistens fordi den har været en barriére, der har tvunget de rejsende sammen i et gunstigt overfartssted, hvor handel og gæstgiveri har fået byen til at blomstre.

Vandet og åen er et aktiv, som foreslås udnyttet ved bl.a. at anlægge en promenade langs åen med pavilloner til kontorer og café med mulighed for bådture og bådudlejning.

I forbindelse med åen foreslås også udgravet en sø på hvis nordside anlægges små opholdspladser med borde og bænke.

Erindringen om vandet opretholdes inde i byen ved opstilling af springvand på de centrale pladser.