Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Udstyknings- og lokalplan for et område i Gørlev på Vestsjælland

Planen omfatter et nyt bolig- område til parcel- og dobbelt- huse m.m. ved den Vestsjæl- landske lokalcenterby Gørlev.

Området er trafikbetjent af 2 stamveje, der hver ender i en plads bebygget med række- eller dobbelthuse. Stamvejene giver adgang til mindre bolig- grupper omkring korte tilkør- selsveje, der ender i små pladser/friarealer, som hænger sammen med stiforløb med forbindelse til den øvrige del af byen. I planen er desuden udlagt et lidt større fælles friareal.

Hver boliggruppe eller stor- parcel kan bebygges såvel med individuelle huse som med dobbelthuse eller andre former for tæt-lav bebyggelse.