Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Konkurrence om Bybolig og Bymiljø 

 - Forbedring af byens kollektive funktioner, nye byrum i et tæt net af grønne gader 

(I samarbejde med ark. Peter Arne Sørensen

Tildelt 2. præmie i konkurrencen.

Konkurrence var en temakonkurrence udskrevet af boligministeren, kulturministeren og miljøministeren, som ønskede gode idéer og handlingsrettede forslag til, hvordan byernes omdannelse i fremtiden kan gribes an.

Geografisk var områder i 3 byer: Vejle, Aalborg og Frederiksberg i København udpeget som mulige rammer for konkurrencebesvarelserne.

Nærværende forslag omhandler Frederiksbergområdet og har undertitlen: "Fællesskab - Forbedring - Forsøg, 4 store og 17 små kollektive steder "

Forslaget beskriver i en tekstdel, hvordan forbedring af bykvarterer kan organiseres, og hvordan den offentlige støtte bl.a. kan anvendes som en støtte til selvhjælp og selvorganisering af beboerne.

 
 

Den fysiske del af forslaget består af et forslag til trafikforbedring af området, der begrænser den gennemkørende trafik.

Der åbnes derved mulighed for at sammenbinde området, for opholdsgader og for et tæt net af relativt brede og grønne gader med gode muligheder for at bevæge sig rundt til fods.

Desuden foreslås det, at bydelens anlæg og kollektive funktioner kædes sammen trafikalt, så de forbindes indbyrdes.

Der udpeges og gives forslag til forbedring af 4 større områder der skal indeholde bydelens kollektive funktioner - f.eks. idrætsanlæg, haver, mødelokaler og byggelegepladser - og der anvises hvorledes disse områder kan bindes sammen i et markeret stiforløb.

Endvidere udpeges 17 mindre områder, der kan danne ramme om kvarterernes kollektive funktioner.

Disse funktioner (småværksteder, møde- og festlokaler, atelierer m.m.) foreslås placeret nær små, forskelligartede opholdsarealer, der anlægges i tilknytning til de eksisterende gaderum.