Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Konkurrence om bebyggelsesplan ved Frederikshavn vest

 - Varierede boligformer omkring et differentieret byparksbånd 

Tildelt 2. præmie i konkurrencen.

Konkurrenceforslaget omhandler en ny bydel med ca. 1000 boliger, visse centerfunktioner samt bygninger til håndværk og kontor.

Bebyggelsen rummer både bymæssige og landlige kvaliteter, idet den indeholder såvel sammenhængende bebyggelse i 2-3 etager med sluttede rum som mere åben bebyggelse med fritliggende huse.

Området består af 4 bykvarterer samt et centerområde. Kvartererne er adskilte af brede beplantningsbælter og indeholder hvert et bredt udbud af boligtyper fra etagehuse over tæt-lav til parcelhuse samt fællesfunktioner.

Centret består af parceller til kontor og håndværk samt et kulturhus, butikker, skole og en kirke.

 
 

Fra det sydvestlige hjørne af området løber et bredt byparksbånd nordpå igennem de to sydlige bykvarterer og centret og videre mod vest på begge sider af den gennemkørende tilslutningsvej, der her bliver en "park allé", og videre mod nord ud i landskabet, hvor det får karakter af naturpark.

Parallelt med byparksbåndet igennem de sydlige boligområder løber et hovedstrøg, som er den primære gang- og cykelforbindelse til centret.

Langs de nordlige boligområders sydlige kant løber en slynget sti langs byparken.

På den ene side af hovedstrøget ligger halvåbne etagehuskarréer og dobbelthuse omkring kvarterspladsen og strøget. Mod det åbne land ligger klynger af tæt-lav boliger omkring hver sin adgangsplads.

Nord for parken ligger en bugtet række af punkthuse på lave bastioner i selve parken. Bag disse ligger halvåbne rækkehusgårde og yderst ligger områder med parcelhuse.