Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Konkurrence om havnefronten  i Ålborg

 - Adgang til vandet, et nyt bånd af aktiviteter og boliger langs fjorden .

 

Konkurrenceforslaget anviser, hvorledes Aalborgs gamle bydel igen kan få en betydningsfuld sammenhæng med Fjorden og havnen.

Desuden vises, hvordan havnefronten kan udvikle sig til et værdifuldt og oplevelsesrigt område som et bånd af forskellige aktiviteter i et forløb af forskellige rumdannelser og bygningstyper.

Forløbet begynder længst øst for Limfjordsbroen med et "bevægelseshus" med en cirkusplads udenfor.

Herefter en stor åben plads med trappe ned til vandet. Ud i vandet langs pladsen ligger et "kommunikationshus" med plads til databank, kunstudstillinger m.m..

Videre med boliggårde, restaurant på en terrasse ud i vandet ved Slottet og en 5- kantet, forsænket plads vest for Slottet.

En "handelsplads" og et museumsområde med gamle skibe langs kajen slutter forløbet øst for Limfjordsbroen.

 
 

Vest for Limfjordsbroen disponeres der for et kanalområde med nye boliger, handel og kontor samt offentlige funktioner.

Der foreslåes indrettes markedshal og sejlerhus i 2 tidligere kølehuse samt spillested for rytmisk musik og ungdomshus i en gammel kornsilo.

Som afslutningen på hele havnefront- forløbet ligger et musikhus, der er anlagt på en halvø ud i havnen.

Dette vestlige område afgrænses mod syd og vest af en "mur" af høje bygninger med handel og kontor i de nederste etager og boliger i de øverste. På toppen placeres atelierlejligheder.

Inden for de høje bygninger er placeret to boligkarréer omkring 3 kanaler gravet ind fra Fjorden.

Boligkarréerne er lukket mod syd, men opløst i punkthuse mod kanalerne og Fjorden, således at et optimalt antal boliger får udsyn mod vandet.

Kanalmiljøet vil udover at have betydning for beboerne også være af rekreativ værdi for de bagvedliggende boligkvarterer.