Petersen & Jakobsen Arkitekter

 

Bygninger Bebyggelses-/lokalplaner Konkurrencer Idéprojekter/analyser Forsiden

 

 

Konkurrence om et nyt boligområde i Ålborg

 - Differentierede boligtyper omkring differentierede friarealer.

 

Konkurrenceforslaget består af 6 boligenklaver, der er placeret omkring et stort, centralt friareal.

I det nordøstlige hjørne er desuden placeret et kolonihaveområde med ca. 100 haver.

Hver boligenklave indeholder 70- 90 boliger, der svarer til en udbygningsetape.

Inden for hver enklave er der disponeret for såvel etagehuse, tæt lav (rækkehuse og dobbeltvillaer) samt for individuelle parcelhuse, således at der indenfor hver etape er et udbud af samtlige boligtyper.

Mellem boligenklaverne er placeret forskellige typer af  rekreative arealer, der er tilknyttet det centrale friareal.

Midt i områdets østlige del er placeret et nærcenter med butik, børneinstitution, kulturhus og klublokaler.

 
 

 

Hver boligenklave betjenes af en adgangsvej, hvor der på den ene side af vejen først er placeret rækkehuse i 2 etager og dernæst etagehuse i 2½ etage.

Adgangsvejen afsluttes i en plads og 3 punkthuse i 3 etager, som danner overgangen til det store centrale friareal.

Langs adgangsvejens anden side ligger overdækkede parkeringspladser og et beplantningsbælte.

Nedenfor beplantningsbæltet ligger 2 områder med parcelhuse. Parcelhusenes boligveje afsluttes i pladser, der danner overgange til de respektive boliggruppers nærrekreative areal, der ligger nedenfor boliggruppen.

De to områder med parcelhuse adskilles af en grøn kile, der løber diagonalt op fra det nærrekreative areal.

For enden af kilen er placeret et område med 6 1½ etages dobbeltvillaer grupperet omkring et lille friareal med udgang til den grønne kile.